ESGLÉSIA DE SANT SERNI I SANT CEBRIÀ. ORDINO. ANDORRA

 

Llegia de l'església parroquial de la vila d'Ordino, una de les set parròquies d'Andorra, que  fou construïda en l'època medieval , i va ser remodelada i ampliada entre els segles XVII i XIX, tot coincidint amb l’expansió de la població de la parròquia.

És l’època, també, del creixement econòmic de la Casa d’Areny-Plandolit.

La planta és senzilla, d’una sola nau, amb capelles laterals, entre les quals destaca la dedicada a sant Guillem, el nom que van dur tots els hereus de la Casa Areny.

Té un campanar senzill.
Fotografia del Jordi Vila Juncá

Les reixes de l’interior provenen de les fargues que tenien les dues grans famílies de la parròquia, els Areny i els Rossell, que van trobar en la indústria rural del ferro una de les fonts principals d’ingressos.
 Hi ha fins a cinc retaules barrocs, dedicats als patrons del poble.

Es conserva una marededeu romànica, de fusta policromada. La Mare de Déu d’Ordino és una de les més petites de les valls,  amb tan sols 44 centímetres  d'alçada,  i per la iconografia ―el nen està col·locat al centre de la falda de la mare, que simplement el presenta als fidels però sense interactuar-hi ― es pot datar entre els segles XI i XI
S’ha salvat el Comunidor,  us explico – per als que no ho saben – que és /era un COMUNIDOR :

 


Comunidor : Petita edificació en forma de porxo obert a tots quatre vents, coberta i situada prop de l'església; la seva funció – quan els capellans anaven a les processons sota el pal•li – era bàsicament la de dotar de dignitat al prevere que des d’allà beneïa els camps, les collites i/o els animals, i s'aixoplugava quan calia i amb el breviari a la mà esquerra i el salpasser a la dreta, manava i/o demanava en nom de Déu als esperits immunds que congrien [segle XIV; del català antic concrear, concriar, provinents del llatí . concreare 'crear alhora', amb possible influx de congregare en el pas de -ncr- a -ngr-] les tempestats i les pedregades , que les dispersin i les allunyin.

 

El nom deriva de Comunir : Conjurar ( el mal temps ) amb oracions o exorcismes

NO en queden gaires de Comunidors, en fèiem una relació de bona part dels de Catalunya a :

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/2016/11/comunidors-de-catalunya.html

Els Comunidors, el romànic ,.., son vestigis d’un món bàsicament rural, dels  que el desenvolupament econòmic prescindeix sovint.  De fet allà on persisteix el romànic, en masses ocasions la misèria n’ha fet marxar a les persones.

Trobo a faltar les “ fonts informatives”  de que disposa Catalunya ,  malgrat  que son manifestament  insuficients, i sovint inexactes, no entenc perquè no en disposa Andorra,  encara que ho trobo fins  lògic quan es tracta de governs anticatalans com el d’Aragó. Algú em pot donar una explicació?

Comentaris