MAREDEDÉU DE CASAU. VIELHA E MIJARAN.

 

Llegia que a l’interior de l’església de Sant Andrèu de Casau és venerada una imatge romànica de la Mare de Déu amb el Fill a la falda, talla de fusta, policromada, de 81 cm d’alt, altura de la qual 5 cm pertanyen a la peanya.

 La imatge, tot i que és un exemplar un xic tardà, segueix, en els seus trets bàsics, l’esquema romànic. Així, Maria ha estat representada de manera que evoca la idea d’ésser la Sedes Sapientiae. Seu damunt un banc, els costats del qual han estat motllurats per unes faixes estretes, algunes de perfil convex i d’altres d’aconcavat. Té la cara allargada, graciosa, amb les faccions ben marcades i treballada amb detall. L’expressió de Maria conserva la frontalitat, típica del romànic, acompanyada també de l’esteticisme característic. La cara de Maria és emmarcada per uns cabells damunt els quals hi ha un petit vel que amb treballs li reposa damunt les espatlles i li acaba de seguida a l’esquena. Sobre el cap, una corona emmerletada amb unes fulles amples i altes. Porta una túnica de coll rodó, ajustada de cos i de braços, cenyida a la cintura, des d’on, vers la part inferior, deriva en un conjunt de plecs, els quals cauen paral·lels. La túnica li deixa veure les puntes dels peus, que porta calçats. Damunt ella un gran vel li cobreix les espatlles, es recull damunt la falda i davalla vers els peus, tot donant lloc a un conjunt de plecs. Amb la mà dreta sostenia enlaire algun objecte, actualment desaparegut, mentre que amb l’esquerra subjecta el Fill.

 

L’Infant apareix col·locat damunt el genoll esquerre de Maria. Té l’aspecte de seure, sense que sapiguem ben bé damunt de què. Es recolza amb els peus directament damunt el genoll de la Mare, mentre té una posició que sembla talment arrupit. Si el posat i els trets de Maria encara s’adscriuen força als esquemes romànics, els del Fill ja són marcadament gòtics. La seva cara és molt rodona, amb uns cabells arrissats que li emmarquen unes faccions que agrupen en un petit espai els trets principals: ulls, nas i boca. Va vestit amb una túnica recollida damunt la falda, des d’on baixa, derivada en una colla de plecs, els quals doten el conjunt d’un gran moviment i aire de naturalitat. Té la mà dreta enlaire, mentre que amb l’esquerra aguanta una fruita semblant a una móra molt grossa, que porta damunt el genoll esquerre. Sota la túnica apareixen els peus, que només deixen veure les puntes dels dits, descalços.

 

No direm res de la pintura, la qual té tots els indicis d’ésser fruit d’una refecció posterior.

 

Es tracta d’un exemplar bonic, fruit d’un artista polit i observador, que tenia cura del detall, el qual amb aquesta imatge executà un treball de qualitat. Curiosament, tal com ja hem apuntat, el contrast entre els trets d’una figura i de l’altra, molt diferents, la pèrdua de frontalitat del conjunt, una mala combinació entre les línies que dominen la Mare amb les que animen el Fill (aquest ja no es troba al centre de la falda, sinó desplaçat, tampoc no seu, sinó que està dret, el moviment que hom li ha donat, etc), fan pensar en un exemplar tardà dintre l’època romànica, el qual hem de situar dins la segona meitat del segle XIII.


El gascó casau 'hort' prové del llatí (HORTUS) CASALIS 'hort prop de casa' (cf. l'occità antic casal 'jardí')

https://oncat.iec.cat/llista_termes.asp?limit=1&terme=CASAU&button=Cercar


Obiter dicta”, recordem una vegada més que  la forma NUESTRA SENYORA és un castellanisme de caire masclista que pretén “ reduir “ la importància de la Marededéu. En la llengua catalana la forma correcta és justament Marededéu.

Comentaris