CASA ANTÒNIA SERRA I MAS. BARCELONA

 
El Joan Miró Farrerons, publica una foto grafia de la façana de la casa   situada a la cantonada Pere IV, 102 i Pallars, 149-151 de Barcelona, coneguda com la Casa Antònia Serra Mas, promotora,  de la que ens agradarà tenir noticia a l’email castellardiari@gmail.com del lloc i data de naixement i traspàs i alguna dada biogràfica; atenen al fet que avui 1 d’abril “oficialment”  es commemora la victòria dels sediciosos feixistes encapçalats pel general Franco  contra el govern LEGÍTIM I DEMOCRÀTIC  de la II República, potser ja es hora, oi?. L’autor va ser l’arquitecte Ramon Puig i Gairalt (l'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès, 1886 - Barcelona, 1937),

Llegia; Edifici en cantonada, de planta baixa i cinc plantes pis, que per la seva situació adquireix importància com a fita urbana. L'element més característic és la línia de balcons arrodonits que emfasitza la cantonada del carrer Pallars amb Badajoz, jugant amb la forma trapezoïdal del solar, així com el gran nombre d'elements de decoració de les façanes: pilastres, capitells, mènsules, gerros, esgrafiats... Un bon exemple d'adaptació de l'arquitectura a un solar singular.


https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/2987/--/--/cp/


Més enllà de l’estultícia supina, quina explicació té aquesta dèria feixista d’amagar/destruir,.., dades relatives al Patrimoni Immoble de Catalunya ?.

 

 

Comentaris