CASA BRU / MIRALLES. SABADELL

 

Sortia del número  109 del carrer de Gràcia on hi ha PODO9, de la Carmina Prats Gil, em calen amb URGÈNCIA unes plantilles per fer més suportables el efectes de la eritrodisestesia palmoplantar,   i m’aturava a retratar la façana de la casa Bru, o casa Miralles, al carrer de Gràcia nº129-131, carrer de l'Escola Pia nº59 , obra de l’arquitecte  Juli Batllevell i Arús (Sabadell, 1864 – Barcelona, 20 de setembre del 1928). La casa va ser la primera seu de la coneguda popularment com a "Mutua dels amos" . http://www.sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/008-A.htm

L’edifici torna a acollir un negoci de restauració.  :

https://www.isabadell.cat/sabadell/economia/comerc/nova-vida-casa-miralles/

Edifici entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes, emplaçat en la cantonada amb el carrer de l’Escola Pia. Aquest gir es resol mitjançant un axamframent de les dues façanes a partir de la primera planta, formant una torre d’una alçada superior a la resta de l’edifici.

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/27850

Habitatge unifamiliar cantoner emplaçat a l'eixampla dels Escolapis. Es troba distribuït en planta baixa, pis i golfes. El cantó de l'edifici està culminat per una torratxa de planta quadrada fent xamfrà. Sota aquesta se situa una balconada semicircular on els balcons marquen òpticament l'eix de simetria de l'edifici. El parament dels murs presenta una organització de gust modernista, estructurant els elements a partir de la utilització de l'estuc. L'acabament de la façana marca un ràfec sortint, sota el qual s'han disposat una filera de petites obertures que responen a la zona de les golfes, i que estan emmarcades amb uns arcs de ferradura molt estilitzats. Aquest seguit d'obertures actua sobre el mur com un fris que decora la part superior de la façana jugant amb el clarobscur de les obertures i que li proporciona un joc policrom.

Espero que la Carmina Prats Gil, trobi un “ forat “ per atendre’m.

Comentaris