XALET D’EN JOSEP MARIA BOFILL PARERA. TORREDEMBARRA. TARRAGONA

 

https://redescobreix.turismetorredembarra.cat/producte/cal-bofill/

Llegia; Una de les edificacions més característiques de Baix a Mar a Torredembarra és Cal Bofill, la darrera casa abans d’arribar als Muntanyans pel Passeig Marítim, i agafa el nom de qui la va fer construir, el doctor Josep Maria Bofill Parera .

Es tracta d’un antic xalet, envoltat de característiques palmeres, situat al final del Passeig Marítim. Actualment és la seu de la gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) dels Muntanyans i un Centre d’Activitats Ambientals.

https://www.sostenible.cat/noticia/torredembarra-fa-balanc-de-lus-de-cal-bofill-com-a-centre-dactivitats-ambientals-durant-elJosep Maria Bofill i Parera, metge de Barcelona, i la seva dona, Maria Font Rigo, van arribar a Baix a Mar més o menys a la segona dècada del segle XX.

 Van llogar una casa — cal Salvet— i es van convertir en estiuejants de Baix a Mar.

Bofill patia una malaltia que el feia anar molt encorbat i tenia grans dificultats per caminar,  l’Anton Mercadé Valls “Salvet” el portava a collibè cada dia, dues vegades, de casa a vora el mar. Sembla que Bofill es va guarir de la malaltia amb la combinació d’aigua de mar, amb una alta concentració de iode, i la sorra calenta de la platja.

L’any 1921, el doctor Bofill va obtenir en concessió un terreny per fer-se un xalet, a més d’un hort, un garatge, una pista de tennis i un jardí.

L’habitatge va ser construït per Pere Cañellas Arbós, seguint l’estil noucentista de l’època.


Pere Cañellas Arbós, el paleta “Peret de la Baba”, ja gran, gaudia d’un gran prestigi entre els republicans torrencs. Després d’un llarg currículum de militància, va tenir l’honor de ser elegit pels seus correligionaris com a president del Comitè Revolucionari constituït després de les eleccions municipals de l’abril de 1931 per tal de dirigir la transició definitiva cap al nou consistori democràtic.

Cañellas havia estat alcalde de la vila entre el 1916 i el 1922. Va morir com va viure. L’any 1934 va ser enterrat “responent a les laiques conviccions de Cañellas” (…) l’enterrament “fou civil, essent acompanyades les seves despulles, per tot el poble de Torredembarra”, segons llegim al Tarragona Federal del 21 de juliol d’aquell any.

Josep Maria  Bofill Parera  va ser alcalde de Torredembarra entre l’abril de 1929 i el febrer de 1930.

Va morir l’any 1964.

Ens agradaria tenir noticia  a l'email castellardiari@gmail.com de lloc i data de naixement i traspàs  d'ambdós, el  Pere Cañellas Arbó i  el Josep Maria  Bofill Parera, el mal costum - a la manera castellana -  de documentar de forma gasiva el  Patrimoni Històric i/o Artístic, i les persones que intervenien en la seva creació, pretén, i sovint aconsegueix assolar la terra. 

Comentaris