IN MEMORIAM DE L’ESGLÉSIA DELS SERVITES A OLOT, ADVOCADA ALS SET DOLORS DE LA MAREDEDÉU, ENSULSIADA PER MOTIUS “ URBANISTICS”.
ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA

El Jordi Figueras Suriñach, publica una fotografia; on apareix la façana de l’església dels Servites d’Olot, advocada als Set Dolors de la Marededéu, el rètol “ abans de ser cremada “ és  intencionadament erroni, atès el que podeu llegir a  LES CAPELLES D'OLOT I ELS ORATORIS PARTICULARS QUALQUES NOTES  INÈDITES  , de Mn. Joan Pagès Joan ( Olot, 17 de setembre de 1921 + 12 de gener de 2002 )

Obtinguda la llicència del Vicari General del bisbe Taberner i de Rubí el 3 de juny del mateix any 171 O, es procedí a la col·locació de la primera pedra de la que seria Església dels Servites, advocada als Set Dolors de la Marededéu.

 Transcorregueren més de sis anys abans l’església, no estigué enllestida, i no fou beneïda fins al 22 d'agost del 1716.

..., era una església llarga i força estreta amb una cúpula. En el cancell , entrant a la dreta, hi havia una fornícula amb una imatge del Sant Crist i al costat una Dolorosa, tot de reduïdes dimensions. Ja en temps del Dr. Esteve  Ferrer Casadevall (1851-1922), rector de Sant Esteve d’Olot des de 1881 , hi hagué la dèria de procedir a l'enderroc de la susdita església per tal de comunicar el carrer de Sant Rafael amb el carrer Mulleras.la demolició de l’Església dels Dolors  d’Olot , si la memòria no ens falla, tingué lloc l'any 1937.

Val a dir que tot i la piromania d'aquelles turbes iconoclastes, a Olot hi hagué unes quantes esglésies que escaparen de la crema: Escolapis, Cor de Maria, Hospital i la dels Dolors, amb el pretext d'estar destinades per a hospitals de sang unes (Escolapis i Cor de Maria), i les· altres dues, possiblement perquè consideraren que la crema afectaria greument l'Hospital i per tant, als malalts allà allotjats.

Ens agradarà rebre imatges  si existeixen del interior d’aquella església a l’email castellardiari@gmail.com  Que la Maredéu dels Set Dolors, elevi a l’Altíssim la nostra pregaria, Senyor ; allibera el teu poble!!!!Comentaris