TENIU DADES DEL MAS GORGOLL DE PALAMÓS ?. L’EMPORDÀ JUSSÀ

Desprès de la publicació de https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2023/09/teniu-dades-del-mas-gorgoll-de-palamos.html a la pàgina Palamós, t'escolto! , la   Maria Plana Pla, em feia arribar un parell d’imatges cedides per la propietat del Mas Gorgoll de la mateixa època, que coincideixen amb  les del Catàleg de Masies, i corroboren l’error del INSPAI , Centre de la Imatge de Diputació de Girona.https://ca.wikipedia.org/wiki/Mas_Gorgoll

El mas  Gorgoll , del llatí: gurgŭlio;  raig o broll d'aigua, d'una font,   data del segle XVIII – ens agradarà tenir noticia, del promotor de la reforma del segle XVIII a l’email castellardiari@gmail.com  

Molt interessant la monografia ELS MOLINS FARINERS DE LA BATLLIA DE PALAMÓS de Pere Trijueque i Fonalleras (Palamós, 31 de març de 1943 - 11 de febrer de 2022), que acredita amb tota seguretat l’existència del mas abans de l’any 1476, data en que Joan Gorgoll va adquirir el dret d’us per dos dies del moli dit des Grau o de Sant Joan, el 1499 n’adquiriria el dret per quatre dies més.   

Item més, s’afirma que va estar unit a la Torre Mirona a partir de les darreries del segle XVII, quan era propietat de la família Miró.

La controvèrsia es suscitava  per la publicació de la   fotografia; Vista del mas Gorgoll de Palamós, del INSPAI , Centre de la Imatge de Diputació de Girona,  datable molt probablement amb anterioritat a l’alçament dels militars feixistes encapçalats pel general Franco contra el govern LEGÍTIM i DEMOCRÀTIC de la II República.
https://www.inspai.cat/Inspai/en/imatge/51859/Vista+del+mas+Gorgoll+de+Palamos

La imatge de : 

http://www.palamos.cat/POUM/catalegs/pdf/04.%202.%202%20Fitxes.pdf 

No es correspon a la del INSPAI , Centre de la Imatge de Diputació de Girona, els ho feien saber per e.mail. 

El Joan Dalmau Juscafresa m’havia facilitat imatges del mas Juny

https://latribunadelbergueda.blogspot.com/2017/02/mas-juny-palamos-lempordanet-girona.html?spref=pi

Patrimoni Gencat  explica  que Dalmacio de Ciurana  Berenguer i la seva germana Mariana van heretar el Mas Gorgoll i tots els voltans, de Rosa Berenguer i Llobet l’any  1921.

Dalmacio i Mariana es reparteixen l’herència;  Dalmacio  es queda la casa i Mariana Ciurana , hereta les quadres.

Llegia que l'any 1964 s'aprovà un pla parcial, encara avui vigent amb algunes modificacions, que permet edificar una urbanització en els terrenys propers.

Aquest mateix any es reformen les quadres, ens agradarà tenir noticia del promotor i de l’autor, nom, cognoms, i lloc i data de naixement i traspàs, si fos el cas a l’email castellardiari@gmail.com

 Dalmacio va morir el 8/07/1985, essent titular del usdefruit  del Mas Gorgoll la seva dona Cristina Rahola que va morir el 22/11/1986,  i ho va heretar el fill d’ambdós Francesc Ciurana Rahola.

L’any 1990 , Ricard Beltran  i Gemma Vellvé,  signen un contracte d’arrendament del mas , que adquiriran de Francesc Ciurana Rahola, l’any 2000.

Ricard Beltran  traspassava el 11/07/2020, l’actual propietària és Gemma Vellvé , nascuda el 12/12/52

En l’actualitat és un establiment de turisme rural.

https://masgorgoll.com/

Ens agradarà tenir noticia de la història de la casa a l’email castellardiari@gmail.com

Infinites gràcies a la  Maria Plana Pla, a la  Gemma Vellvé actual propietària del Mas Gorgoll, i a totes les persones que s’han interessat per aclarir que la fotografia del INSPAI , Centre de la Imatge de Diputació de Girona, és del Mas Juny - pensem que anterior a 1931, quan passa a ser-ne propietari Josep Maria Sert i Badia (Barcelona22 de desembre de 1874  - 27 de novembre de 1945), que canviava el nom de mas Cama, per mas Juny -  i no del Mas Gorgoll. 


Comentaris