VILLA MARIA LLUÏSA. BOSCOS DE VALLS. EL CAMP SOBIRÀ DE TARRAGONA

 

Espero tenir ocasió de visitar, quan les restriccions a la llibertat ambulatòria imposades per les autoritats per evitar mes contagis de la Covid.19 ho permetin, la    Villa Maria  Lluïsa, a Boscos de Vall, al terme de la capital de la comarca del Camp sobirà de Tarragona, de la que Patrimoni Gencat explica que és  una construcció de tres plantes, datada a l'any 1896, ja que al dentell de la porta principal hi ha la llegenda "MDCCCXCVI", de la mateixa manera que per sota de la cornisa hi trobem el rètol de Villa Maria Luisa.

 

Fotografies. Masoveria Ferre

 S'accedeix a l'habitatge mitjançant vuit esgraons, que ens porten a una plataforma sota la terrassa-balcó del primer pis, com si fos un porxo.


 Als laterals hi ja sengles finestres enreixades.


 Al primer pis hi ha una porta balconera que dóna pas a la terrassa ja esmentada, de forma rectangular, que té dues pilastres de pedra i una barana forjada de ferro.


A la segona planta hi ha quatre finestres, dues en la part central, una mica estretes i les altres dues als laterals.


A la cornisa hi ja adossat un canal de recollida de aigües pluvials.


 La coberta té diverses vessants i està feta de ceràmica.

 

En les fatxades laterals hi ja dues obertures per planta i en cadascun dels costats.


L'edificació està envoltada per un jardí que té certa vegetació arbrada.


La fotografia del Josep Maria Buqueras Bach, datada l’any 1992 que figura ala fitxa de Patrimoni Gencat, diria que no es correspon a la Villa Maria Luisa.


 A l'exterior hi ha la la capella advocada a la marededéu de la Mercè .
Fotografies. Masoveria Ferre


 La porta d'entrada de fusta, té un arc de mig punt que ens marca a més dos arcs concèntrics.


Hi ha una petita rosella i dos pilars d'obra vista en els quatre vèrtexs.


Llegia que en els dies foscos que seguien a l’alçament dels militars feixistes encapçalats pel general Franco contra el govern LEGÍTIM i DEMOCRÀTIC de la II República, va ser cremada.Esperonem a la ciutadania , a donar compliment a TOTES les instruccions de les autoritats sanitàries CATALANES  per evitar l’extensió de la Covid.19,  afegim la intercessió de la marededéu de la Mercè davant la Altíssim  ,  i confiem que així,  podrem aconseguir  que s’aturi aquesta sindèmia que s’acarnissa amb les persones grans, els malalts crònics, els que pateixen limitacions físiques i/o psíquiques, i  aquells que no tenen una bona situació econòmica.


Comentaris