EL FAR DE TOSSA DE MAR. LA SELVA. GIRONA

 

Escrivia suara :

https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2023/03/objectiu-sobreviure-la-quimioterapia.html


He trobat ajuda en aquest tràngol,  continuant  – fins on m’ha estat humanament possible –  amb les publicacions del conèixercatalunya, i vull agrair des d’aquí  la bonhomia de tots/es els que m’han permès fer us de les seves imatges. Espero poder recuperar les meves sortides per Catalunya ben aviat.


Llegia que l'aprovació definitiva d'aquest emplaçament -el cap de Tossa- es va donar el 5 de novembre de 1912. El 9 de juny de 1913 es presentava el projecte del far del cap de Tossa i el camí de servei per l'enginyer José March Docet / ens agradarà tenir noticia del lloc i data de naixement i traspàs , en el seu cas a l’email castellardiari@gmail.com . Aquest projecte presentava un pressupost amb un import de contracta de 77.100'53 pessetes. Malgrat aquesta aprovació, l'impuls definitiu per a l'inici de les obres va trigar un any a arribar.
Tanmateix, tot i disposar d'una partida de 16.000 pessetes per iniciar les obres del far, aquestes es van demorar en el temps, perquè encara no s'havia aprovat el projecte del camí d'accés, el qual va ser aprovat definitivament el 6 d'agost de 1915, en el context de la construcció de la carretera, es va procedir al reforçament del pany de muralla paral·lel a l'Església Vella de Sant Vicenç.


Finalment l'acabament d eles obres de la carretera va suposar la represa de les obres del far. L'habitatge i la torre es van acabar de construir a mitjan 1916. L'arribada de l'òptica del far, construïda per la casa "Chance Brothers" de Londres, es va endarrerir a causa de la Primera Guerra Mundial, que d'aquesta manera tornava a incidir sobre el desenvolupament de les obres del far de Tossa. La llanterna, el basament i la màquina de rotació del far, van ser construïts a València en els tallers de "La Maquinista Valenciana" i van arribar per ferrocarril a l'estació de Blanes i foren muntats l'estiu de 1917.


La inauguració del far de Tossa va tenir lloc el dimecres 29 d'agost de 1917. el 31 d'agost es va signar l'acta de recepció de les obres del muntatge del basament, la màquina de rotació, l'aparell òptic i la llanterna, amb la qual cosa es va posar punt final a la construcció del far del cap de Tossa. Quan es va inaugurar el far funcionava amb un llum de gasolina.


El 1922 es va canviar el sistema amb la introducció de gas acetilè, produït per carbur de calci mitjançant un gasogen, i no va ser fins a l'abril de 1929 que s'hi va instal·lar l'electricitat.


El 8 de febrer de 1936 s’hi va posar el telèfon.

 

L'alçament  dels militars feixistes encapçalats pel general Franco,   va suposar que des de l'1 d'octubre de 1936 i fins al juny de 1939 hi hagués una posta de guàrdia militar a dalt del far.


El far no va tornar a il·luminar permanentment la foscor de la nit fins al 5 de març de 1939.


Al llarg d'aquests anys l'edifici ha patit diverses reformes per raons tècniques i d'utilitat. El 1946 es va construir un lavabo a l'interior de l'edifici


El 1967 es va executar un projecte de reformes en el camí, l'edifici i la torre del far de Tossa, redactat per Carlos Garau Sagristá ( 1933 + 2021) , enginyer de la Jefatura Regional de Costas de Cataluña, per un valor de contracta d'1.194.075,08 pessetes. A més del camí, les obres van consistir a afegir un altre cos a la part davantera, habitatge conegut com el de l'ajudant d'obres públiques o del suplent, així com un garatge que va suposar la desaparició del reixat esquerre. Així mateix, es va aplanar un petit turó al sector nord, es va ampliar la zona enjardinada i es va fer un nou tancat al recinte.

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/12/10/1677225/fallece-palma-carlos-garau-ingeniero-tradicion.html


El 1975 es van fer millores en el sistema de rotació del far.


 A principis de l'any 1980 es va reformar la torre del far, es van canviar la llanterna, el grup electrogen i altres aparells tècnics, i es van rebaixar els sostres de l'interior de l'habitatge.


El 1991 es va fer una profunda remodelació de l'interior de l'habitatge principal per tal de facilitar-ne l'habitabilitat.


Per la seva banda, la carretera va ser totalment empedrada el 1967 coincidint amb les obres de l'habitatge i a finals de 1998 s'hi va fer la il·luminació actual.


Poseu Catalunya a la vostra agenda. 

Comentaris