IN MEMORIAM. ESCOLES VELLES DE PRATS DE LLUÇANÈS ANTERIORS A LA DICTADURA FRANQUISTA

 

Dèiem en començar Edificis Escolars De Catalunya Anteriors a La Dictadura Franquista :

Volem recuperar la memòria dels edificis escolars de Catalunya anteriors a la Dictadura franquista; n’hi havia de públics – pocs – de religiosos i de ‘particulars’ , uns i altres han patit els efectes de la transformació econòmica i social de la societat; molts dissortadament han desaparegut, en l’àmbit rural per la marxa massiva de la població, i en les àrees urbanes per la intensa construcció que generava la pressió demogràfica dels nouvinguts.

La Maria Mayans Font em feia arribar una fotografia de les antigues escoles públiques que hi havia a la població de Prats de Llucanès , anomenades Escoles Nacionals, que van ser inaugurades el 1920 i costejades per Pau Cirera Artigas.
Les Escoles Velles estan situades a la cantonada del carrer de les Escoles, enfront de la part posterior de la rectoria.

Es tracta d'un edifici construït a principis del segle XX, format per planta baixa i un pis, amb teulada de doble vessant i coronament esglaonat a la part nord i a la sud. A la façana nord hi ha una part de l'edifici que conserva l'arrebossat original, ja força erosionat. Presenta quatre obertures a la planta baixa, una de les quals és una estreta porta coronada amb arc de mig punt decorat amb una reixa de ferro amb la data de 1919. Al primer pis hi ha dues finestres balconeres que presenten una decoració de guardapols feta amb maó i arrebossat. A la part esquerra d'aquesta façana hi ha l'oficina de correus, que presenta un arrebossat modern, una porta estreta d'accés coronada amb arc de mig punt amb una reixa de ferro i la data de 1919, i un estret finestral amb una decoració de guardapols d'arc de mig punt de color rosat.

La Maria Mayans Font, precisa;  malgrat encara hi ha l'escut de correus a la façana, ara,  aquí hi fan puntes al coixí,  i l'altre escut que és veu és el del club de billar.

La façana est, juntament amb la cantonada, presenta arrebossat modern i cinc finestrals de doble finestra formats per una repisa de maó i un coronament de guardapols d'arc rebaixat de color rosat. Antigament eren finestrals de doble finestra emmarcats amb maó i coronats amb arc rebaixat, també de maó.

La façana sud, també arrebossada modernament, presenta tres obertures a la planta baixa: una porta centrala la qual s'accedeix a través d'unes escales, i dos finestrals, un a cada banda. Totes elles estan decorades amb un guardapols en forma d'arc de mig punt de color rosat. A la part superior, sobre la porta, hi ha una doble obertura amb repisa de maó i coronament triangular.

Com és mal costum – l’ombrà del feixisme és allargada – cap dada de l’autor de l’edifici, sou pregats de fer-nos-ho saber a l’email castellardiari@gmail.com

Catalunya us ho agrairà.

 

Comentaris