FRAU EN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PUBLICS

 

Escrivíem suara, LA MAFIA DEL REINO DE ESPAÑA


Des d’aleshores ha estat un frenesí de trucades i  denuncies, fins a localitzar l’altre “actor” d’aquesta acció fraudulenta, que s’afegia també a reclamar, si més no, davant d’IBERDROLA, tot plegat comportava que :


IBERDROLA CLIENTES digues ; Te pedimos disculpas por las molestias que este error te ha ocasionado

 

Insisteixo en que NO HI HA ERROR en manipular les dades dels registres de contractes de llum i gas, donar de baixar – sense coneixement del titulars els comptadors – i assignar-los  a una tercera persona, que posteriorment conscient d ela manipulació fraudulenta, es nega a fer-se càrrec dels consums,  això fa que la incloguin en un registre de morosos, i alhora que es doni ordres a FECSA-ENDESA per tallar la llum, cosa que aqueta fa el dia 13.04.2021, i cal tramitar UNA ALTA NOVA, amb el temps i costos que això suposa, la reclamació de que a la casa hi ha una persona de 88 anys , i menys encara quan es confirma la LLICÈNCIA PER MATAR a favor de NATURGY :

https://www.diaridetarragona.com/reus/El-TSJC-anula-la-multa-de-500.000-a-Naturgy-por-la-muerte-de-la-anciana-de-Reus-que-vivia-sin-luz-20210420-0043.html


No tornaríem a tenir llum fins el dia  20, i això després de trucar infinites vegades, ni per tallar-la, ni per retornar-la ens trucava FECSA- ENDESA


Els fets ha estat objecte de denuncia davant els Mossos d’Esquadra, la O.M.I.C de Castellar del Vallès, i la C.N.M.C .Comissió nacional dels Mercats i la competència , que ha de vetllar  perquè les Companyes de Serveis, actuïn de forma correcta.


El dia 23.04.2021, venien a endur-se el comptador de Gas, acció que no es duia a terme, quan li explicava la situació a la persona que ho havia de fer, i li lliurava còpies de les denuncies, i del darrer rebut a nom del titular CORRECTE, li demanava un document que fes prova de tot això, i no sense entrebancs me’l lliurava, a la tarda ampliava la denuncia davant els mossos Diligències 317762/2021  USCSABADELL


Contestava a IBERDROLA ; insisto en identificar al Comercial, y facilitar sus datos a Mossos de Esquadra  USCSABADELL diligicencies número 317761/2021 itpg31550@gencat.cat  en caso contrario añadiremos  el delito de obstrucción a la Justicia.

Des de les distribuïdores NATURGY i FECSSA- ENDESA, m’expliquen que TOT ESTÀ ARREGLAT, entenc que volen dir que han esborrat totes les dades relatives a aquest frau.


Malgrat la Sentencia a la que fèiem referència, confiem en que des del sistema judicial del REINO DE ESPAÑA, es persegueixin fins a les darreres conseqüències aquesta mena d’accions, que podríen dur-se a terme de forma continuada.  


Comentaris