TORRE RIALP. BARCELONA

 

El Jaime Gonzalez de Gispert, publica una fotografia de la Torre  Rialp, al carrer dels Dominics 14, al barri de Sant Gervasi. 1885-1927. Foto: CEC.
La Casa Rialp- miraculosament .  està ubicada al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, en una illa rectangular delimitada pels carrers Dominics, Melilla, Vendrell i Cister.


Es tracta d'un edifici projectat com a residència unifamiliar per l'arquitecte Joan Rubió i Bellver (Reus, 24 d’abril de 1870-Barcelona, 30 de novembre de 1952)  i que fou construïda l'any 1908.

 


Aquesta construcció s'aixeca en una parcel·la regular ubicada a la cantonada dels carrers Dominics i Vendrell, i es configura com un edifici aïllat de planta irregular envoltat de jardí.


Es tracta d'una construcció volumètricament molt irregular, ja que presenta diversos nivells que conformen un alçat esglaonat.


 S'organitza a partir d'un cos quadrangular de tres nivells, amb coberta de pavelló, del que surten dos cossos rectangulars més, també de tres nivells, coberts a dues vessants. Aquests elements són ampliats per altres cossos cúbics de diferents alçades. D'aquesta manera, es combinen cossos d'un únic nivell amb altres de dos nivells, coberts amb terrats plans transitables, que proporcionen a l'edifici nombroses terrasses tancades per balustrades. L'element més alt i que caracteritza l'edifici, és la torre mirador poligonal -aixecada sobre la caixa d'escales del cos central - coronada per una agulla piramidal.

 

Pel que fa a les façanes, com es habitual en la plàstica de Rubió i Bellver, es caracteritza per un revestiment amb un paredat comú de pedres irregulars que contrasta amb el maó vist de la planta superior. El maó també és utilitzat en l'emmarcament de les diferents obertures arquitectòniques. Cal destacar la solució de les finestres de la primera planta, amb un joc de petites rajoles de ceràmica vidriada llises de color marró i verdes amb motiu vegetal.

 

Al menjador es conserven part de les pintures de Joaquim Torres García   (Montevideo, 28.07.1874 + Montevideo , 8.8.1949 ) mutilades durant les obres realitzades els anys seixanta, quan aquestes obres van fer perdre l'ambient original passant a ser, però, un bon exemple de l'interiorisme d'aquesta època amb dissenys del moment (dels estudis d'arquitectura MBM -Martorell, Bohigas, Mackay-, Coderch i Milà. L'any 1989 es van restaurar les pintures (Anna Miquel Andreu, (Barcelona, 1949 - juliol del 2015) i Maria Antònia Heredero Rodríguez, la “Truca”(1950-2011)


El  Ramon Sincalbares, deixa un comentari que palesa clarament la percepció “ Porciolista  que forà persones tenen de l’Ada Colau i Ballano (Barcelona, 3 de març de 1974), val a dir que l’ Àtila  del Patrimoni Històric de Barcelona, deixava la seva llavor – maligna – arreu de Catalunya .

Menys mal que no l’han  fotut a terra.

Que no la vegi la ColaCao!


Com és mal costum en aquest dissortat reialme on dediquen lloances als corruptes i es blasma als que viuen del seu treball honrat, cap dada del promotor, nom propi, cognom matern, lloc i data de naixement i  traspàs,.... ,  ens  agradarà tenir-ne noticia  a l’email  castellardiari@gmail.com

 

Ah!, sense cita prèvia, norma que es fa servir sovint per justificar l’omissió del deure de socors en els àmbits de la salut, i altres activitats de les mal dites “ administracions públiques”.

 

Comentaris