QUE EN SABEU DE CAL SENYOR ENRIC DE CALDES DE MONTBUI?. EL VALLÈS ORIENTAL.

 

Retratava Cal Senyor Enric, al carrer Font i Boet, núm. 4 de Caldes de Montbui, de la que ens diu el Mapa de Patrimoni;  casa de planta irregular que consta de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab, a quatre aigües.La façana està arrebossada, amb la part baixa protegida per llambordes. Les obertures de la façana principal formen un arc de mig punt, decorat amb una franja de pedra tallada en forma de llamborda. Per sota dels ràfecs hi ha unes obertures rectangulars, amb balconeres decorades amb ceràmica blava. Tota la finca està envoltada per un mur fet de pedra i arrebossat, amb pilars.Al pati interior es pot observar una caseta de pou semblant a un colomar, amb coberta de teula àrab, a sis vessants.

Sembla que la casa s’aixecava de forma subreptícia,  quasi miraculosa, i no consten dades de l’autor, i més enllà del nom  tampoc del promotor. Ens agradarà tenir-ne noticia de l’un i l’altre, nom, cognoms, lloc i data de naixement i traspàs a l’email castellardiari@gmail.com

Llegia  que el disseny de la reforma  ha estat adjudicat als arquitectes de Caldes, Jordi Martín Forns ( Barcelona  7 de maig de 1974 ) i Roger Vilà i Font, amb residencia a Sant Feliu de Codines

https://www.caldesdemontbui.cat/actualitat/noticies/la-casa-de-font-i-boet-4-sera-el-nou-espai-jove.html

És mala època per fer critiques, venen eleccions municipals, i en l’àmbit del Patrimoni Històric, NO HI HA  cap Partit al que puguem posar com a model.  Sou pregats de fer-nos arribar qualsevol informació relativa a aquest edifici a l’email castellardiari@gmail.com

 

Comentaris