LA VILAFRANCA DEL PENEDÈS QUE EL TEMPS, L’ESPECULACIÓ URBANISTICA,.., I ALTRES “ CIRCUMSTÀNCIES " S’ENDUGUÉ.

 

Vilafranca del Penedès tenia un cens de 7.749 ànimes l’any  1900, i es tancava l’any 2021 amb     39.969 habitants de dret. 
Aquest creixement exponencial s’enduia bona part del patrimoni immoble històric, del que en tenim – en algun cas, només referencies – testimoni gràcies al excel·lent treball del Valenti Pons Toujouse:

https://www.arquitecturamodernista.cat/poblacions/es/vilafranca-del-penedes


Ajudeu-nos a completar aquest inventari de la destrucció, ja amb imatges, ja amb altres edificis ensulsiats, esperem les vostres aportacions a l’email castellardiari@gmail.com


Estació Enològica (Reforma-Ampliació)

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vilafranca-del-penedes/tots/estacio-enologica-reforma-ampliacio


Electra Vilafranquesa

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vilafranca-del-penedes/tots/electra-vilafranquesa


Electra Vilafranquesa (Reforma-Ampliació

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vilafranca-del-penedes/tots/electra-vilafranquesa-reforma-ampliacio


Casa Miguel Sabat Girona

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vilafranca-del-penedes/tots/casa-miguel-sabat-girona


Quiosc del Magí (Pedro Llorens Totasaus)

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vilafranca-del-penedes/tots/quiosc-del-magi-pedro-llorens-totasaus


Casa Jaime Sabaté Herms (Reforma)

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vilafranca-del-penedes/tots/casa-jaime-sabate-herms-reforma


Casa Jaime Puig Ventura

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vilafranca-del-penedes/tots/casa-jaime-puig-ventura


Magatzem Ramon Rosell Carol

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vilafranca-del-penedes/tots/magatzem-ramon-rosell-carol


Casa J. Soler

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vilafranca-del-penedes/tots/casa-j-soler

https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2022/04/in-memoriam-de-lescola-ledifici-del.html


Josep Maria de Porcioles i Colomer (Amer, 15 de juliol de 1904 - Vilassar de Dalt, 3 de setembre de 1993) passava a la història bàsicament per la destrucció del Patrimoni històric que es duia a terme essent el Alcalde de Barcelona, el títol de  l’Àtila del Patrimoni històric, s’ha de donar en cada municipi.


https://www.vilafranca.cat/lajuntament/historia-de-lajuntament/historic-dalcaldes

https://www.vilafranca.cat/lajuntament/historia-de-lajuntament/historic-dalcaldes


Feu les vostres recerques, i decidiu qui es feia mereixedor d’aquest títol deshonrós.

 

Comentaris